| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1004

Czy w oparciu o hosting UGU.PL mogę uruchomić serwery gir sieciowych?

Nie, regulamin UGU.PL zabrania uruchamiania wszelkich serwerów gier. W przypadku wykrycia takiego serwera strona jest blokowana.

Tags: -

Related entries:

You cannot comment on this entry