| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1006

Jak mogę skasować swoje konto?

Aby usunąć swoje konto, należy usunąć z niego wszystkie strony/domeny, bazy danych oraz założone adresy e-mail. Konta nie zawierające żadnych obiektów są kasowane po 30 dniach braku aktywności.

Tags: -

Related entries:

You cannot comment on this entry