| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1018

Instalacja PhpFusion7

Założenie strony, bazy MySQl oraz konta e-mail

Aby zainstalować CSM PhpFusion7, należy najpierw stworzyć odpowiednią stronę (domena, konto FTP), serwer bazy danych MySQL oraz konto pocztowe.

Instrukcja dotycząca tych działań znajduje się w osobnym poradniku.

 

Dodanie PhpFusion7 w panelu klienta


 • Zalogować się w panelu klienta
 • Wejść w zakładkę Strony WWW - Oprogramowaine

oprogramowanie_wybor

 • Kliknąć "Dodaj" przy opcji "PHPFusion7"
 • wybrać miejsce instalacji CMS'a (aby PHPFusion7 byl widoczny pod głównym adresem strony należy wybrać "Strona główna")

miejsce_instalacji

 • A nastepnie potwierdzic wybór
miejsce_instalacji

Przygotowanie instalacji

Zmiany wprowadzane w tej części mogą być dokonane za pomocą panelu WebFTP dostępnego na naszej stronie głównej oraz w Panelu Klienta.

 

Z uwagi na zmiany w najnowszej wersji serwera MySQL, które nie są obsługiwane przez PhpFusionw wersji 7, należy wprowadzić małe zmiany w pliku "setup.php"

 

A mianowicie należy w tym pliku zmienić wszytkie wpisy "TYPE=MyISAM" na "ENGINE=MyISAM"

 

Dodatkowo należy ustawić uprawnienia 770 dla katalogów:

 • locale/
 • locale/English/
Oraz zmienić nazwę pliku "_config.php" na "config.php"

 

Instalacja PhpFusion7

 • Przejść na stronę, której adres został określony podczas dodawania oprogramowania (w tym przypadku www.howto.ugu.pl/phpfusion7)
 • Wybrać język jaki ma byc obsługiwany przez CMS -> kliknąć "Dalej"
 • Następnie należy sprawdzić  uprawnienia katalogów:
 • Aby zmienić uprawnienia katalogów nalezy zalogować się do serwera FTP za pomocą WebFTP (bądź innego oprogramowania pozwalającego na takie połączenie) i nadać uprawnienia 770 katalogom pokazanycm na stronie instalatora.
 • Po prawidłowym ustawieniu uprsawnień (można to sprawdzić w instalatorze) przechodzimy dalej.
 • Kolejnym krokiem jest podanie parametrów założonej wcześniej bazy MySQL (pamiętając, że w nazwie serwera nie może zostać wpis "localhost")
  • Skrypt wyświetli informacje o poprawnym zalogowaniu do bazy danych
  • Następnie podajemy parametry konta administracyjnego dla PhpFusion7
 • Po zakończonej instalacji należy usunąć z konta ftp skrypt instalacyjny oraz nadać uprawnienia 644 dla pliku "config.php" 

Uprawnienia innych katalogów

Z uwagi na mogące wystąpić problemy z uprawnieniami innych katalogów niezbędnych do prawidłowego działania PhpFusion7 należy nadać uprawnienia 770 następującym katalogom oraz ich podkatalogom:

 • includes/
 • infusions/
 • themes/

 

Tags: phpFusion phpFusion7 fusion

Related entries:

You cannot comment on this entry