| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1021

PhpBB3

Założenie strony, bazy MySQl oraz konta e-mail

 

Aby zainstalować Forum PhpBB3, należy najpierw stworzyć odpowiednią stronę (domena, konto FTP), serwer bazy danych MySQL oraz konto pocztowe.

Instrukcja dotycząca tych działań znajduje się w osobnym poradniku.

 

Dodanie PhpBB3 w panelu klienta


 • Zalogować się w panelu klienta
 • Wyłączyć tryb bezpieczny na stronie ( w zakłądce "Strony WWW -> Zarządzaj"; należy pamiętać aby włączyć tryb bezpieczny po zakończonej instalacji)

 • Wejść w zakładkę Strony WWW - Oprogramowaine
 • Kliknąć "Dodaj" przy opcji "PhpBB3"

 

 • Wybrać miejsce instalacji sklepu (aby skryopt byl widoczny pod głównym adresem strony należy wybrać "Strona główna"

 • A nastepnie potwierdzic wybór

Instalacja PhpBB3

 

 • Wejść za pomocą przeglądarki pod adres strony, która została założona dla tej instalacji forum
 • Wyświetli się okno wprowadzenia do istalacji, na tej stronie można również zobaczyć licencję lub informacje dotyczące wsparcia technicznego.

 • Przejść do zakładki "Zainstaluj"

 • Wyświetlą się wymagania skryptu. Jedynymi czerwonymi wpisami powinny być te dotyczące baz danych innych niż "MySQL" oraz "MySQL z rozszerzeniem MySQLi"

 • Jeżeli na czerwono oznaczony jest również plik config.php jako niezapisywalny oznacza to że tryb bezpieczny nie został prawidłowo wyłączony (można to również poprawić nadając temu plikowi uprawnienia 770)
 • Kliknąć w "Rozpocznij instalację"
 • Na tej karcie należy podać parametry bazy MySQl, która ma być wykorzystana doobsługi skryptu, a następnie przejść do kolejnego kroku.

 • Tutaj należy podać login, hasło oraz adres e-mail administratora forum oraz ustawić język domyślny.

 • Na następnej stronie zostanie wyświetlona informacja o udanym zapisie pliku konfiguracyjnego. Jeżeli występują tu jakiekolwiek problemy, należy sprawdzić czy tryb bezpieczny jest wyłączony oraz czy plik posiada odpowiednie uprawnienia.

 • Na następnej karcie wprowadzamy ustawienia doptyczące wysyłania wiadomości e-mail oraz podstawową konfigurację dotyczącą adresacji forum.

 • Teraz zostały utworzone wpisy w bazie danych.

 • Ostatni krok instalacji umożliwia konwersję forum z wersji PhpBB2 do aktualnej oraz zalogowanie się do Panelu Administracyjnego forum.

Tags: -

Related entries:

You cannot comment on this entry