| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1011

Gdzie znajdę informację potrzebne do logowania na konto FTP?

Dane potrzebne do zaogowania na konto FTP znajdują się w Panelu Klienta w zakładce "Strony WWW -> Zarządzaj"

Należy pamiętać  o tym, że dane te różnią sie dla poszczególnych stron na tym samym koncie.

Tags: FTP, logowanie

Related entries:

You cannot comment on this entry