| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1012

Gdzie znajdę informację dotyczące baz MySQL?

Informacje dotyczące baz MySQL znajdują się w Panelu Klienta w zakładce "Bazy MySQl -> Zarządzaj"

Nazwa bazy i nazwa jej użytkownika zawsze są identyczne (dla tej samej bazy). Nazwa serwera natomiast może byc różna dla różnych baz na tym samym koncie.

Tags: bazy, logowanie, MySQL

Related entries:

You cannot comment on this entry