| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1014

Czy możliwe jest bezpośrednie zarządzanie bazami MySQL?

Oczywiście istnieje taka możliwość za pomocą skryptu phpMyAdmin dostepnego w Panelu Klienta bądź pod adresem https://www.ugu.pl/mysql/.

Dane potrzebne aby zalogować się do skryptu znajdują się w Panelu Klienta w zakładce "Bazy MySQL -> Zarządzaj"

Tags: bazy, MySQL, phpMyAdmin

Related entries:

You cannot comment on this entry