| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1015

Czy mogę podpiąć do swojej strony bazę z "zewnątrz"?

Nie, zewnętrzne połaczenia do baz danych są blokowane z powodów bezpieczeństwa.

Tags: bazy, MySQL

Related entries:

You cannot comment on this entry