| All categories | Instant Response | Add question | Open questions | Sitemap |
ID #1016

Can\'t connect to local MySQL server through socket \'/var/run/mysqld/mysqld.sock\'

Powodem jest błędna konfiguracja skryptów.Należy podać prawidłowo dane wymagane do połączenia z bazą MySQL (informacje te można znaleźć w Panelu Klienta).

 

Baza danych NIE znajduje się na localhost i NIE można się z nią połączyć przy pomocy socket.

Tags: błąd, MySQL, socket

Related entries:

You cannot comment on this entry